Hot! VMware vSphere 5.5 What’s New Virtual Machine Management

Bu yazıda vSphere 5.5 versiyonuna ait sanal makine özelliklerinden bahsedeceğim.vSphere 5.0 ile versiyon 8 ,vSphere 5.1 ile versiyon 9 ve vSphere 5.5 ile birlikte sanal makine versiyonu 10 olarak yenilenmiştir.Versiyon 10 ile gelen özellikler kısaca aşağıdaki gibidir.

Features Benefits
Larger virtual machines64 vCPU1TB vRAM SAP,Exchange,SQL Server,Oracle gibi yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan uygulamalarınızın ihtiyaç duyduğu daha yüksek kapasiteler desteklenmektedir.
Hardware-accelerated3D graphics and HD audio Yüksek performansta 3D grafik ihtiyacı olan uygulamaları destekler.Örneğin grafik tasarımı ihtiyacı olan kullanıcılara daha yüksek ekran deneyimi sunmaktadır.Aşağıdaki GPU destekleri bulunmaktadır.

 • AMD

  FirePro S7000,S9000,S10000

  FirePro v7800P,v9000P

 • NVIDIA

  Grid K1,K2

  Quadro 4000,5000,6000

  Tesla M2070Q

3D rendering özelliği açık olan sanal makineler vSphere vMotion ile taşınabilir.

Space-efficient,sparse virtual disks Veri depolama alanlarının daha verimli ve esnek kullanımına izin verir.
USB 3.0 devices,smart-card readers and e1000e network adapters USB 2.0 ‘a göre daha yüksek hızda veri aktarımına izin veren ve sanal makinelere birden fazla USB adaptörler bağlanabilmesi sağlanmıştır.
Larger VMDK up to 62 TB Sanal makinelerin daha yüksek kapasitelerde disk dosyalarına erişimi sağlanmıştır.
AHCI SATA Controller MAC OS X işletim sistemleri IDE CD/DVD desteklememektedir.Versiyon 10 ile AHCI cihazlarının eklenebilmesi sağlanmıştır
RDM vSphere 5.0 ile RDM diskleri fiziksel uyumluluk modunda 64 TB olarak atanabiliyordu.5.5 versiyonunda 62 TB disk sanal disk olarak atamasına izin verilmiştir.

 

vSphere 5.5 ile gelen versyion 10 donanım özellikleri kısaca yukarıdaki gibidir.Sanal makinelerin donanımları ve maximum değerleri ile ilgili vSphere 5.5 Configuration Maximum dökümanı inceleyebilirsiniz.

https://www.vmware.com/pdf/vsphere5/r55/vsphere-55-configuration-maximums.pdf

Görüşmek Üzere.